14 sierpnia 2016

Inauguracja nowego roku szkolnego - 2016/2017

Serdecznie zapraszamy na inaugurację nowego roku szkolnego 2016/2017, która odbędzie się w naszym Liceum 1 września 2016 r. (czwartek) w auli szkolnej:

  • klasy II i III – o godzinie 11:00
  • klasy I – o godzinie 12:30

Regina Lewkowicz

25 lipca 2016

Uwaga Kandydaci, są zmiany w harmonogramie rekrutacji


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. w harmonogramie rekrutacji zostają wprowadzone następujące zmiany:

* Od 18 lipca od godz. 9.00 do 29 lipca do godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

* 29 lipca do godz.16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 * 1 sierpnia w godz. 9.00 – 15.00 oraz

 * Od 2 sierpnia do 5 sierpnia w godz.12.00 - 15.00 oraz

 * 8 sierpnia w godz. 12.00 - 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

* 25 sierpnia do godz. 15.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

* Od 26 sierpnia od godz. 8.00 do 31 sierpnia do godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

* 31 sierpnia do godz.16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej -  Agnieszka Kuś

 

5 lipca 2016

Terminy egzaminów poprawkowych

Na egzamin poprawkowy z matematyki zapraszamy 30 sierpnia:

  • na godzinę 9.00 - uczniów klas matematycznych
  • na godzinę 11.00 - uczniów pozostałych klas

Na egzamin poprawkowy z fizyki zapraszamy również 30 sierpnia  - na godzinę 9.00

Regina Lewkowicz

4 lipca 2016

Odbiór świadectw dojrzałości

Zapraszamy naszych miłych Absolwentów do szkoły po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 5 lipca w godzinach 12.00 - 15.30

Regina Lewkowicz

25 czerwca 2016

Życzenia wakacyjne

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy.
Całej społeczności szkolnej życzymy, by były one udane, aby pogoda dopisywała, abyście prawdziwie odpoczęli, radośnie spędzili czas, tak by tegoroczne lato pozostało w Waszej pamięci jako udane. Przypominamy także o bezpieczeństwie, co jest szczególnie ważne, gdy dookoła panuje beztroska, a dusza ciągnie za przygodą.
Wracajcie po wakacjach wypoczęci i pełni nowych sił do nauki.
Wszystkiego dobrego!

Obozy
Linki

Projekt Comenius