Kandydatom do klas pierwszych  A  i B,
przypominamy, że w poniedziałek 3 czerwca 2024 r., od  godziny 13:00 do 14:30 , odbędzie się sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas z autorskim programem nauczania matematyki (na rok szkolny 2024/2025). Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego oraz  laureaci i finaliści  Olimpiady Matematycznej Juniorów. Na obecnym etapie rekrutacji, jeśli wnioski wysyłane są elektronicznie, na których nie ma miejsca na taką informację - prosimy o przesłanie na adres: rekrutacja@staszic.waw.pl -  kopii dyplomu lub zaświadczenia zwalniającego ze sprawdzianu  albo prosimy o  telefon do Komisji Rekrutacyjnej z informacją o tych sukcesach:   22 825 15 21
1. Na sprawdzian należy przynieść:
- legitymację szkolną
- przybory do pisania (długopis piszący kolorem niebieskim lub czarnym)
- przybory do konstrukcji geometrycznych (ołówek, cyrkiel, linijka, ekierka).
Papier dostarczą organizatorzy.
2. Podczas sprawdzianu nie będzie można korzystać z niczego innego poza w/w, przyborami do pisania. W szczególności nie można będzie  korzystać z kalkulatorów, telefonów, książek, notatek, itp. Sugerujemy pozostawienie wszystkich tych rzeczy w domu, gdyż podczas sprawdzianu będą musiały zostać zdeponowane.
Życzymy powodzenia