Zapraszamy naszych absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości 9 lipca w godzinach 12:00 - 14:00.