Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zachęca maturzystów do studiowania na unikatowym, pierwszym w Polsce i Europie kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz na kierunku praca socjalna.

Infromator IPSiR