godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja do Szkół średnich dla kandydatów poprzez System VULCAN - link: 

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/

DZIEŃ OTWARTY

Drodzy Kandydaci, 
w dniu 25 marca 2024 r. (poniedziałek) zapraszamy Was na Dzień Otwarty w Staszicu.

- 17:00 - zwiedzanie szkoły
- 18:00 - spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły

O szkole

Nasza Szkoła powstała w wyniku decyzji, jaką w 1905 roku podjęło Stowarzyszenie Techników w Warszawie, decyzji utworzenia nowej, wzorcowej uczelni. Ze względu na niezwykłość tej inicjatywy, uzyskano zgodę, aby większości przedmiotów nauczać w języku polskim. Już wtedy uczniom stawiano wysokie wymagania.

Czym jest Szkoła dzisiaj? O jej charakterze z pewnością zadecydowało utworzenie w 1968 roku klas dla "młodzieży utalentowanej matematycznie", z autorskim programem Szkoły, opracowanym przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego Stanisława MazuraObecnie nie istnieje żadna klasa w Szkole, w której nie nauczano by matematyki przynajmniej na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie XIV LO w Warszawie wciąż zdobywają najwyższe miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych z matematyki, fizyki, informatyki, języka angielskiego, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów. Po skończeniu Szkoły bez trudu dostają się na wyższe uczelnie, a po ich skończeniu zajmują wysokie i odpowiedzialne stanowiska.

Na czym polega sukces? Z pewnością jednym z najistotniejszych czynników jest znakomita kadra nauczycielska. Nie można też odmówić wagi, jaką dla sukcesów naszych uczniów ma znajomość uniwersalnego języka, jakim jest matematyka, w szczególności zaś zasad logiki. Ich znajomość jest konieczna do zrozumienia nauki, ale nie można poradzić sobie bez nich także w sztuce, czy nawet teologii. Zdolność logicznego i krytycznego myślenia jest niezbędna przy zgłębianiu historii i wiedzy o społeczeństwie. Temat jest jednak zbyt rozległy, aby choćby próbować wyczerpać go w tym miejscu.

Szkoła stara się przedstawiać treści w ciekawy sposób m.in. poprzez projekty edukacyjne. 
Od 2002 roku wszystkie klasy pierwsze wyjeżdżają na warsztaty ekologiczne do Rogowa koło Łodzi (w 4-letnim liceum klasy drugie). Zajęcia terenowe i wykłady są prowadzone przez nauczycieli akademickich SGGW. Oprócz zajęć teoretycznych, prowadzone są też zajęcia w terenie. Uczniowie, podzieleni na grupy, przygotowują prezentacje, w których wykorzystują wiedzę zdobytą w czasie pobytu.
Od 2003 roku klasy drugie uczestniczą w warsztatach humanistycznych zatytułowanych "Wilno - miasto Litwinów i Polaków. Historia narodów i ich rola w Unii Europejskiej" (w 4-letnim liceum klasy trzecie). Zajęcia literacko-historyczne odbywają się w Wilnie, ale przygotowania do wyjazdu zaczynają się już wcześniej, na lekcjach historii i języka polskiego. Końcowym etapem pobytu jest prezentacja spektaklu wykorzystującego twórczość poetów związanych z Wileńszczyzną. Po powrocie do Polski przygotowuje się film dokumentujący udział w projekcie. Warsztaty humanistyczne są organizowane dzięki pomocy Zarządu Stowarzyszenia wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica i Biura Edukacji m. st. Warszawy.
Od 2007 roku klasy maturalne uczestniczą w warsztatach humanistycznych w Krakowie zatytułowanych: „Kraków – świadkiem historii i skarbnicą  kultury polskiej. Auschwitz-Birkenau – świadectwem epoki pieców…”. W ten sposób uczniowie ostatniej klasy Liceum realizują tematy z języka polskiego i historii m. in. „Kraków – miasto wielu kultur”, „Architektoniczne zabytki kultury polskiej świadkami przełomowych wydarzeń historycznych”.  

Co roku, w okresie wiosennym, organizujemy Festiwal Poezji Współczesnej dla uczniów szkół licealnych Warszawy. W organizacji festiwalu bierze udział wielu znakomitych artystów, zasiadających również w jury. Wśród jego laureatów liczne grono stanowią uczniowie naszej Szkoły.

Z doświadczenia Grona Pedagogicznego wynika, że miłośnicy przedmiotów ścisłych mają szerokie zainteresowania, dlatego "matematyczne" XIV LO dba o ich rozwijanie. Na naszym terenie działa kilkanaście kół zorganizowanych zgodnie z propozycjami uczniów np. koło łaciny, języka rosyjskiego, brydża sportowego, chór szkolny, koło fotograficzne, etyczno-filozoficzne, sportowe, biologiczne, fizyczne... Przyszli dziennikarze mogą współredagować "Staszic Kurier", opisujący życie naszej szkolnej społeczności.

W każdym roczniku istnieje 7 klas. 

Dwie z nich, klasy A i B, to klasy z eksperymentalnym nauczaniem matematyki. Do tych klas idą uczniowie szczególnie uzdolnieni. Kandydaci do tej klasy, piszą specjalny egzamin. Punkty za jego wynik są doliczane do punktów uzyskanych w normalnej kwalifikacji i pomagają dopuścić do klas z eksperymentalnym programem tych, do których jest on skierowany. Klasa C ma rozszerzony zakres nauczania informatyki, matematyki i fizyki. Jest to propozycja skierowana do uczniów, których najbardziej interesuje informatyka. Klasy D i E, w których rozszerzone są programy chemii i biologii (oraz oczywiście matematyki), zwane nieoficjalnie klasami matematyczno-przyrodniczymi. Mają one kształcić nowe pokolenia lekarzy i biologów, wykorzystujących znajomość matematyki do lepszego działania w swoich dziedzinach. Dwie matematyczno-fizyczne klasy F i G przyjmują uczniów, którzy są skupieni na tych dwóch dziedzinach i w nich chcą się rozwijać.

Co roku w szkole organizowany jest dzień otwarty, na którym można uzyskać więcej informacji. Wszelkie pytanie można kierować na adres rekrutacja@staszic.waw.pl