godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja do Szkół średnich dla kandydatów poprzez System VULCAN - link: 

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/

DZIEŃ OTWARTY

Drodzy Kandydaci, 
w dniu 25 marca 2024 r. (poniedziałek) zapraszamy Was na Dzień Otwarty w Staszicu.

- 17:00 - zwiedzanie szkoły
- 18:00 - spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły

O szkole

Nasza Szkoła powstała w wyniku decyzji, jaką w 1905 roku podjęło Stowarzyszenie Techników w Warszawie, decyzji utworzenia nowej, wzorcowej uczelni. Ze względu na niezwykłość tej inicjatywy, uzyskano zgodę, aby większości przedmiotów nauczać w języku polskim. Już wtedy uczniom stawiano wysokie wymagania.

Czym jest Szkoła dzisiaj? O jej charakterze z pewnością zadecydowało utworzenie w 1968 roku klas dla "młodzieży utalentowanej matematycznie", z autorskim programem Szkoły, opracowanym przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego Stanisława MazuraObecnie nie istnieje żadna klasa w Szkole, w której nie nauczano by matematyki przynajmniej na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie XIV LO w Warszawie wciąż zdobywają najwyższe miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych z matematyki, fizyki, informatyki, języka angielskiego, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów. Po skończeniu Szkoły bez trudu dostają się na wyższe uczelnie, a po ich skończeniu zajmują wysokie i odpowiedzialne stanowiska.

Na czym polega sukces? Z pewnością jednym z najistotniejszych czynników jest znakomita kadra nauczycielska. Nie można też odmówić wagi, jaką dla sukcesów naszych uczniów ma znajomość uniwersalnego języka, jakim jest matematyka, w szczególności zaś zasad logiki. Ich znajomość jest konieczna do zrozumienia nauki, ale nie można poradzić sobie bez nich także w sztuce, czy nawet teologii. Zdolność logicznego i krytycznego myślenia jest niezbędna przy zgłębianiu historii i wiedzy o społeczeństwie. Temat jest jednak zbyt rozległy, aby choćby próbować wyczerpać go w tym miejscu.

Szkoła stara się przedstawiać treści w ciekawy sposób m.in. poprzez projekty edukacyjne. 
Od 2002 roku wszystkie klasy pierwsze wyjeżdżają na warsztaty ekologiczne do Rogowa koło Łodzi. Zajęcia terenowe i wykłady są prowadzone przez nauczycieli akademickich SGGW. Oprócz zajęć teoretycznych, prowadzone są też zajęcia w terenie. Uczniowie, podzieleni na grupy, przygotowują prezentacje, w których wykorzystują wiedzę zdobytą w czasie pobytu.

Warsztaty humanistyczne pt "Społeczne i moralne wyzwania współczesności" w Gdańsku  organizujemy co roku dla uczniów klas drugich.

Wszystkie klasy trzecie uczestniczą w obowiązkowych warsztatach humanistycznych w Krakowie. W ten sposób uczniowie Liceum realizują tematy z języka polskiego i historii m. in. „Kraków – miasto wielu kultur”, „Architektoniczne zabytki kultury polskiej świadkami przełomowych wydarzeń historycznych”.  

Z doświadczenia Grona Pedagogicznego wynika, że miłośnicy przedmiotów ścisłych mają szerokie zainteresowania, dlatego "matematyczne" XIV LO dba o ich rozwijanie. Na naszym terenie działa kilkanaście kół zorganizowanych zgodnie z propozycjami uczniów np. koło łaciny, brydża sportowego, chór szkolny, koło fotograficzne, etyczno-filozoficzne, sportowe, biologiczne, fizyczne... Przyszli dziennikarze mogą współredagować "Staszic Kurier", opisujący życie naszej szkolnej społeczności.

W roku szkolnym 2024/2025 będzie zorganizowanych 6 klas pierwszych.
Dwie z nich, klasy A i B, to klasy z eksperymentalnym nauczaniem matematyki. Profil ten wybierają uczniowie szczególnie uzdolnieni. Kandydaci do tych klas, piszą specjalny sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Punkty za jego wynik są doliczane do punktów uzyskanych w normalnej kwalifikacji i pomagają dopuścić do klas z eksperymentalnym programem tych, do których jest on skierowany. Laureaci kuratoryjnego konkursu matematycznego oraz laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów nie muszą przystępować do sprawdzianu. Laureatów innych niż matematyczne konkursów i Olimpiad zachęcamy do sprawdzenia swoich uzdolnień matematycznych i przystąpienia do wspomnianego sprawdzianu.  Klasa C ma rozszerzony zakres nauczania informatyki, matematyki i fizyki. Jest to propozycja skierowana do uczniów, których najbardziej interesuje informatyka. Klasa D, w której rozszerzone są programy chemii i biologii oraz matematyki, zwana nieoficjalnie klasą matematyczno-przyrodniczą. Klasa E z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i chemii. Raz w miesiącu zajęcia odbywają się w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej. Klasa F - matematyczno-fizyczna zrzesza uczniów, którzy są skupieni na tych dwóch dziedzinach i w nich chcą się rozwijać.

Co roku w szkole organizowany jest dzień otwarty, na którym można uzyskać więcej informacji. Wszelkie pytanie można kierować na adres rekrutacja@staszic.waw.pl