godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Konkurs St@ś

Regulamin

XXII KONKURS MATEMATYCZNY St@ś

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH M. ST. WARSZAWY

 I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Organizator: XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Informacje o Konkursie St@ś wraz z regulaminem i harmonogramem publikowane są na stronie internetowej XIV LO im. Stanisława Staszica i wysyłane do Wydziałów Oświaty i Wychowania – dzielnic m.stWarszawy oraz Powiatowych Wydziałów Oświaty i Wychowania województwa mazowieckiego.

Regulamin wojewódzkiego XXII Konkursu St@ś

 

Konkurs odbywa się w XIV LO im. Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37a w Warszawie.

Przeznaczony jest dla uczniów klas VII i młodszych szkół podstawowych m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów odbywających się

 wg harmonogramu:

 

I etap szkolny odbędzie się dnia 9 kwietnia 2024 r.

 

Zawody powinny rozpocząć się w szkole pomiędzy godziną 8:00 a 9:30.

Etap ten przeprowadzają Komisje Szkolne, powołane przez dyrektora szkoły podstawowej.

            Organizator Konkursu przesyła zestawy zadań do Komisji Szkolnych (na adresy mailowe podane przy zgłoszeniach szkół do Konkursu).

            Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie przez szkołę podstawową zgłoszenia na adres e-mail: stas@staszic.waw.pl do dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. Nazwa szkoły podstawowej;
  2. Adres szkoły podstawowej;
  3. Adres e-mail szkoły podstawowej  (na ten adres Organizator wyśle zadania etapu szkolnego

w dniu 8 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00);

  1. Imię  i nazwisko Przewodniczącego Komisji Szkolnej;
  2. Numer telefonu kontaktowego do Przewodniczącego Komisji Szkolnej.

            Prace są sprawdzane i oceniane przez Komisję Szkolną według punktacji przygotowanej przez Organizatora Konkursu.

            Czas trwania eliminacji  90 minut.

            Po sprawdzeniu prac konkursowych Przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła na adres        e-mail Organizatora listę uczniów, którzy przystąpili do etapu szkolnego, wraz z ich wynikami punktowymi.

Sprawdzone prace uczestników Konkursu należy przesłać do weryfikacji na adres Organizatora pocztą tradycyjną. Jednocześnie przesyłane są zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów w wersji papierowej, podpisane przez prawnych opiekunów (druk zgody do pobrania na stronie Organizatora)

Adres e-mail: stas@staszic.waw.pl

Adres Organizatora: XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37a, 02-010 Warszawa

 

Wymagane Regulaminem materiały (sprawdzone prace uczniów i zgody rodziców) należy przesłać do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Do dnia 17 maja 2024 r. na stronie internetowej XIV LO im. S. Staszica zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

 

II etap (finał) odbędzie się dnia 3 czerwca 2024 r. o godz. 9:00

Zawody finałowe Konkursu rozpoczną się w XIV LO im. Stanisława Staszica o godz. 9:00.

Czas trwania Konkursu 90 minut.

Każdy uczestnik II etapu musi mieć ze sobą legitymację szkolną i przybory do pisania.

W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów i korektorów.

 

Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymają w II finałowym etapie największą liczbę punktów, uzyskają odpowiednio tytuł laureata I, II i III miejsca.

Organizator przewiduje możliwość przyznania  wyróżnień i upominków rzeczowych.

           

Lista osób wyróżnionych i laureatów będzie podana na stronie internetowej Organizatora - XIV LO im. S. Staszica dnia 7 czerwca 2024 r.

            Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się dnia 14 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 w budynku XIV LO, przy ul. Nowowiejskiej 37a w Warszawie. 

Serdecznie zapraszamy Uczniów do wspólnej nauki i zabawy.

 

Dyrektor XIV LO p. Agnieszka Potocka


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - link

Zadania z poprzednich lat