godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Plan nauczania

P - podstawowa liczba godzin

R - dodatkowe godziny rozszerzenia

klasy MAT-FIZ z autorskim programem nauczania matematyki (A i B)

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

4

4

4

2

j. angielski

3

3

3

3

3

j.niemiecki/j. hiszpański

2

2

2

2

4

filozofia

1

5

historia

2

2

2

1

6

Biznes i zarządzanie

1

1

7

geografia

1

2

1

8

biologia

1

2

1

9

chemia

1

2

1

10

fizyka

1

2

1

2

2

3

2

11

matematyka

3

3

4

2

3

3

4

2

12

informatyka

1

1

1

13

wychowanie fizyczne

3

3

3

3

14

edukacja dla bezpieczeństwa

1

15

godzina wychowawcza

1

1

1

1

16

przedmiot uzupełniający/ Algorytmika

1

1

2

17

dyspozycja Dyr. /modelowanie w TI

1

1

1

18

religia

2

2

2

2

19

WDŻ

0,37

0,37

0,37

0,37

Razem godzin

34,4

35,4

34,4

27,4

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

klasa MAT-FIZ-INF (C)

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

4

4

4

2

j. angielski

3

3

3

3

3

j.niemiecki/ j. hiszpański

2

2

2

2

4

filozofia

1

5

historia

2

2

2

1

6

Biznes i zarządzanie

1

1

7

geografia

1

2

1

8

biologia

1

2

1

9

chemia

1

2

1

10

fizyka

1

1

1

2

2

3

2

11

matematyka

3

2

4

2

3

2

4

2

12

informatyka

1

1

1

1

1

2

2

13

wychowanie fizyczne

3

3

3

3

14

edukacja dla bezpieczeństwa

1

15

godzina wychowawcza

1

1

1

1

16

dyspozycja Dyr./programowanie

1

1

1

17

religia

2

2

2

2

18

WDŻ

0,37

0,37

0,37

0,37

Razem godzin

33,4

35,4

34,4

27,4

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

klasa BIOL-CHEM-MAT (D)

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

4

4

4

2

j. angielski

3

3

3

3

3

j.niemiecki/ j. hiszpański

2

2

2

2

4

filozofia

1

5

historia

2

2

2

1

6

Biznes i zarządzanie

1

1

7

geografia

1

2

1

8

biologia

1

1

2

1

1

3

3

9

chemia

1

1

2

2

1

2

2

10

fizyka

1

1

2

11

matematyka

3

2

4

2

3

2

4

1

12

informatyka

1

1

1

13

wychowanie fizyczne

3

3

3

3

14

edukacja dla bezpieczeństwa

1

15

godzina wychowawcza

1

1

1

1

16

dyspozycja dyrektora/obliczenia fizyczne

1

1

1

17

religia

2

2

2

2

18

WDŻ

0,37

0,37

0,37

0,37

Razem godzin

33,4

35,4

34,4

27,4

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

klasa MAT-FIZ-CHEM (E)

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

4

4

4

2

j. angielski

3

3

3

3

3

j.niemiecki/ j. hiszpański

2

2

2

2

4

filozofia

1

5

historia

2

2

2

1

6

Biznes i zarządzanie

1

1

7

geografia

1

2

1

8

biologia

1

2

1

9

chemia

1

1

2

1

1

3

2

10

fizyka

1

1

1

2

2

2

2

11

matematyka

3

2

4

2

3

2

4

2

12

informatyka

1

1

1

13

wychowanie fizyczne

3

3

3

3

14

edukacja dla bezpieczeństwa

1

15

godzina wychowawcza

1

1

1

1

16

dyspozycja dyrektora /

1

1

1

17

religia

2

2

2

2

18

WDŻ

0,37

0,37

0,37

0,37

Razem godzin

33,4

35,4

34,4

27,4

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

klasa MAT-FIZ (F)

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

4

4

4

2

j. angielski

3

3

3

3

3

j.niemiecki/ j. hiszpański

2

2

2

2

4

filozofia

1

5

historia

2

2

2

1

6

Biznes i zarządzanie

1

1

7

geografia

1

2

1

8

biologia

1

2

1

9

chemia

1

2

1

10

fizyka

1

2

1

3

2

4

3

11

matematyka

3

2

4

2

3

3

4

3

12

informatyka

1

1

1

13

wychowanie fizyczne

3

3

3

3

14

edukacja dla bezpieczeństwa

1

15

godzina wychowawcza

1

1

1

1

16

dyspozycja Dyr./fiz.w zadaniach/matem./j.polski

1

1

1

17

religia

2

2

2

2

18

WDŻ

0,37

0,37

0,37

0,37

Razem godzin

33,4

35,4

34,4

27,4

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia