godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Caritas

Szkolny wolontariat powstał z inicjatywy uczniów już w 2007 r., jednak zarejestrowany został jako Szkolne Koło Caritas dopiero po roku działalności, 15 grudnia 2008 r. Pierwsi członkowie otrzymali legitymacje 15 października 2009 r.

Początkowo działalność koła obejmowała jedynie korepetycje dla uczniów gimnazjum im. Stanisława Staszica i wizyty w Zakładzie Specjalnym dla Chronicznie Chorych przy ul. Nowowiejskiej, prowadzonym przez siostry Felicjanki, jednak z upływem czasu rozszerzyła się o pomoc w nauce także dla młodszych kolegów z liceum, prowadzenie zajęć w Ośrodku Szkolno­-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej, odwiedziny domów kombatanta. Koło organizuje również okazjonalnie specjalne akcje charytatywne i kiermasze na terenie szkoły oraz parafii Najświętszego Zbawiciela, a także włącza się w działalność innych organizacji charytatywnych.

Wolontariatem opiekuje się Pan Paweł Staniewicz oraz Ks. Marcin Ośko.

W naszym postępowaniu kierujemy się słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Wszystko, co uczynilliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40); „Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37). Dzięki wsparciu życzliwych osób udało nam się odnieść wiele sukcesów i wierzymy, że będziemy mogli dalej pomagać potrzebującym, realizując jak najlepiej ideę bezinteresownej miłości bliźniego.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na nasze piątkowe spotkania, w sali 212 o godz. 12.45.