Nasze Szkoły - Gimnazjum 13 i XIV Liceum -  wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 82, wdrożyły elektroniczny system kontroli frekwencji i postępów w nauce firmy Librus, który umożliwia Rodzicom i Uczniom stały dostęp do informacji szkolnych.

Za pomocą serwisu każdy Rodzic może nieodpłatnie: korespondować z nauczycielami, odczytywać ogłoszenia, przeglądać szkolny terminarz wydarzeń i sprawdzianów oraz kontrolować frekwencję dziecka i sprawdzać jego oceny. Wystarczy wejść na stronę www.dziennik.librus.pl oraz wpisać swój login i hasło.

Ze względu na to, że firma HDI ASEKURACJA S.A., która jest naszym ubezpieczycielem, współpracuje z firmą Librus – korzystanie z systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce - jest w naszych szkołach w pełni nieodpłatne.

Pragnę poinformować Państwa, że wdrożenie dziennika elektronicznego nie eliminuje dostępu do informacji o szkolnej sytuacji dziecka pozyskiwanych tradycyjną drogą. Mogą je Państwo uzyskać w szkole - na takich samych zasadach, jakie dotyczyły dziennika papierowego.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć pod adresem: dziennik.librus.pl/faq

Życzę Państwu przyjemnego korzystania z serwisu.

DYREKTOR SZKOŁY
Regina Lewkowicz