16 stycznia 2011r. minęło 105 lat od utworzenia Szkoły Realnej im. Stanisława Staszica w Warszawie. Obchody tej rocznicy rozpoczęliśmy od oddania hołdu i zapaleniu zniczy na grobach zmarłych dyrektorów i nauczycieli, a także pod tablicami pamiątkowymi w gmachu dawnej siedziby Szkoły przy ul. Noakowskiego 6. Zespoły złożone z nauczycieli i uczniów nawiedzały pochówki na cmentarzach: Stare Powązki, Brudno, Wólka Węglowa.

Następnego dnia, w niedzielę absolwent szkoły Tadeusz Bożełko odprawił uroczystą Mszę Świętą w dawnym kościele szkolnym pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. E. Plater. Podczas Mszy Św. została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica, na której widnieje napis:
"IN MEMORIAM
W 105. ROCZNICĘ UTWORZENIA SZKOŁY REALNEJ im. STANISŁAWA STASZICA
HOŁD PATRONOWI, NAUCZYCIELOM I POKOLENIOM UCZNIÓW
SKŁADA W DAWNYM KOŚCIELE SZKOLNYM
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW I SPOŁECZNOŚĆ XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.
STANISŁAWA STASZICA W WARSZAWIE
16 stycznia 2011".

19 stycznia 2011r. obchodziliśmy Święto Szkoły. W hali sportowej obok gmachu XIV LO odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Regina Lewkowicz krótkim przemówieniem i powitaniem wszystkich gości, pracowników szkoły i uczniów. Następnie uroczyście wprowadzono szkolne sztandary oraz odśpiewano hymn narodowy.
Sesję Naukową otworzył prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Akademii Nauk, wykładem „Czy warto być naukowcem?”. W przemówieniu zachęcał wszystkich do zdobywania wiedzy gdyż stanowi ona źródło i podstawy współczesnej cywilizacji. Później głos zabrała dr Hanna Krajewska, Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, przedstawiając biografię Stanisława Staszica.
Na kolejnym wykładzie dowiedzieliśmy o działalności Muzeum Stanisława Staszica w Pile i zgromadzonych tam pamiątkach, o czym relacjonował Dyrektor Muzeum Józef Olejniczak.
W nawiązaniu do biografii Stanisława Staszica uczniowie liceum przedstawili historię naszej szkoły, ukazując jej współczesny charakter i działalność.
Po zaplanowanych wykładach głos zabrali zaproszeni goście. Do historii szkoły nawiązywali: Dyrektor naszej szkoły Pani Irena Krawczyk oraz absolwenci XIV LO – Mirosława Kątna, Włodzimierz Dusiewicz, Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik, Naczelnik Wydziału Kultury – Helena Gąsiorowska. Odczytano również list od Burmistrza Warszawy Maurycego Wojciecha Komorowskiego, który poinformował o przekazaniu na rzecz szkoły 10 tys. zł. za wspaniałe osiągnięcia.
Z okazji uroczystości obchodów 105-lecia utworzenia Szkoły Realnej im. Stanisława Staszica w Warszawie, Pani Dyrektor Reginie Lewkowicz została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Warszawy za wszechstronną działalność i wspaniałe osiągnięcia naukowe XIV LO. Dowiedzieliśmy się również, że nasz Prof. Stanisław Lipiński – nauczyciel fizyki – kilka dni temu miał zaszczyt odebrać Nagrodę Towarzystwa Fizyków.

Uroczystości zakończyło wystąpienie chóru szkolnego pod batutą Wiesława Jelenia, oraz grono młodzieży licealnej w strojach XVIII w. zatańczyło Poloneza przygotowanego przez Panią Prof. Małgorzatę Lan vel Lace. Po podziękowaniach goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.


Joanna Stelmachowska