Od kilku lat w naszej szkole przeprowadzana jest prelekcja dla klas III na temat honorowego krwiodawstwa. Uczniowie w czasie spotkania są informowani jak przeprowadzany jest pobór krwi w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, jakie trzeba spełnić wymogi aby zostać dawcą krwi oraz szpiku kostnego.
Zanim jednak osoba stanie się dawcą krwi lub szpiku kostnego zostaje gruntownie przebadana w celu ustalenia czy nie jest nosicielem chorób, które mogłyby zagrażać życiu biorcy. Prelegenci zachęcali młodzież do pozostania dawcą, gdyż im więcej osób odda część swojej żywej tkanki tym więcej będzie można uratować pacjentów. Jak wiadomo to właśnie życie jest największym darem jaki człowiek mógł otrzymać, dlatego zachęcano wszystkich uczniów, którzy ukończyli osiemnaście lat do honorowego oddania krwi lub szpiku.

Joanna Stelmachowska