W XIV LO aktywnie działają koło Caritas oraz Koło Wolontariatu I Aktywnej Troski "KWIAT".

Koło Caritas

Caritas w naszej szkole ma wieloletnią tradycję. Kolejne roczniki uczniów organizują kiermasze charytatywne, odwiedzają domy kombatanta, kolędują i na inne sposoby wspierają potrzebujących. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zaangażowania się!


KWIAT

Koło Wolontariatu I Aktywnej Troski to nowa inicjatywa uczniowska, założona dopiero w tym roku. Mimo niedługiej działalności, członkowie zdołali już przeprowadzić parę znacznych akcji, takich jak Maraton Pisania Listów dla Amnesty International, Akcję "Paczka" czy kiermasze charytatywne. Koło planuje nieustannie się rozwijać i serdecznie zaprasza każdego, kto chciałby zrobić coś dla innych. Więcej informacji na temat KWIATu można uzyskać na jego stronie na Facebooku