W dniu 14 stycznia 2022 roku odbyły się Wybory Prezydenckie w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie opisane w §7 Ordynacji Wyborczej. Udział brało czworo kandydatów: Adam Jasiński z 3i4, Tomasz Szewczyk z 2b,  Milena Zielińska z 2f i Anna Wysocka 3e4. Głos oddało 632 z 941 upoważnionych osób. 

Wyniki wyborów: 

·         Adam Jasiński – 167 głosów (26,42% wszystkich)

·         Tomasz Szewczyk – 169 głosów (26,74% wszystkich)

·         Anna Wysocka – 210 głosów (33,23% wszystkich)

·         Milena Zielińska – 86 głosów (13,61% wszystkich)

Tym samym na podstawie §13 Ordynacji Wyborczej, związku z nieosiągnięciem przez żadnego z kandydatów połowy wszystkich ważnych głosów, Komisja zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów, w której udział wezmą następujący kandydaci: Anna Wysocka oraz Tomasz Szewczyk

Gratulujemy wszystkim kandydatom!


Kandydaci wznawiają kampanię w piątek 14 stycznia. Przypominamy, że cisza wyborcza przed II turą Wyborów zaczyna się w dniu wyborów, a głosowanie odbędzie się w piątek 21 stycznia 2022 r. Oddanie głosu będzie możliwe za pomocą tych samych linków, co w pierwszej turze.

Komisja Wyborcza