Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych ogłosimy w poniedziałek 13 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. W tym dniu w godzinach 15:00 -16:00 udostępnimy do wglądu Kandydatom ich prace.


Komisja Rekrutacyjna