Ogłaszamy wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych.  Dzisiaj tj. 13 czerwca 2022 r. w godzinach 15:00 -16:00 udostępnimy do wglądu Kandydatom ich prace w auli szkolnej.

wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych