Harmonogram wyborów prezydenckich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej 2022/23:

  • 11 stycznia do godz. 14.05 - Ostateczny termin zgłoszenia kandydatur, zgłoszenia przyjmowane będą w trakcie przerw po 5 i 6 godzinie lekcyjnej w samorządówce (obok sklepiku).
  • 12 stycznia po godz. 9:00 - Publikacja listy kandydatów.
  • 12-22 stycznia - Kampanie wyborcze.
  • 23 stycznia - Debata wyborcza, odbywająca się stacjonarnie w szkole. Godzina debaty zostanie podana w późniejszym terminie przez komisję wyborczą.
  • 25 stycznia - I tura wyborów, przeprowadzana w formie online.
  • 31 stycznia - Ewentualna II tura wyborów, przeprowadzana w formie online.
  • 1 lutego - Zaprzysiężenie Prezydenta.

Komisja wyborcza