Oto prace kandydatów na urząd Prezydenta Samorządu Uczniowskiego XIV LO im. Stanisława Staszica: