Jutro odbędą się wybory na urząd Prezydenta Samorządu Uczniowskiego XIV LO im. Stanisława Staszica. Urna będzie przynoszona do sal na lekcjach. Każdy może oddać tylko jeden głos.