19 stycznia 2011, w czasie obchodów 105-lecia Szkoły, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik skierował do nas List, który niniejszym publikujemy.