Zobacz ustalenia Komisji Odwoławczej po zapoznaniu się z treścią wspólnego odwołania kandydatów Tomasza Piotrowskiego oraz Krzysztofa Pałuckiego.

Protokół Komisji Odwoławczej