Niniejsza wiadomość nie jest prawdziwa. Podaliśmy ją w ramach Prima Aprilis.

Mając na uwadze szybki rozwój Internetu oraz konieczność dalszej modernizacji strony postanowiliśmy przedłużyć naszą kadencję o 1 rok, oznacza to, że nowy zespół webmasterów zostanie wybrany nie wcześniej niż w kwietniu roku 2012.

Życzymy powodzenia!