Zapraszamy do udziału w Konkursie "Społeczeństwo 2020"!

Fragment regulaminu:

  1. Konkurs „Społeczeństwo za 10 lat” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37a w Warszawie (zwane dalej „Organizatorem”).
  2. Reprezentantem Organizatora jest Pełnomocnik Organizatora - Pani Ewa Macias.
  3. Celem konkursu „Społeczeństwo za 10 lat” jest zachęcenie młodzieży szkolnej do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i postaw prospołecznych poprzez wskazanie swoich oczekiwań wobec Polski i świata w perspektywie 10 lat.
  4. Partnerem Konkursu jest ING Bank Śląski S.A., będący fundatorem NAGRÓD RZECZOWYCH, reprezentowany przez Brain Sp. z o.o sp. k. („Brain”).
  5. 5. Konkurs trwa od 15 kwietnia do 6 maja 2011 roku.
  6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Organizatora (zwani dalej „Uczestnikami”).

13 maja odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu

Pobierz cały regulamin
Oświadczenia warunkujące przystąpienie do konkursu