Olimpiada Matematyczna Z dumą informujemy, że tytuł laureata LXII Olimpiady Matematycznej otrzymało troje uczniów naszego Liceum:

  • Wojciech Nadara
  • Anna Siennicka
  • Bartłomiej Zawalski

Wojciech Nadara został powołany do delegacji na V Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną oraz jako zawodnik rezerwowy polskiej reprezentacji na LII Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną w Holandii.

Ponadto, troje uczniów otrzymało tytuł wyróżnionego finalisty:

  • Mikołaj Dzieł
  • Igor Kotrasiński
  • Barbara Mroczek

Podczas XXII Zawodów Matematycznych Państw Bałtyckich w Niemczech w polskiej delegacji naszą Szkołę reprezentować będą Igor Kotrasiński i Anna Siennicka.

Wszystkim laureatom i finalistom gratulujemy!