godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

Uwaga Kandydaci, w dniach 25 - 29.05.2020 r. zapraszamy na Tydzień Otwarty w Staszicu - szczegóły w zakładce KANDYDACI/informacje

Konkurs na nowy zespół webmasterów

Trwa konkurs na nowy Zespół webmasterów strony Liceum Staszica. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych z klas pierwszych w drużynach kilkuosobowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca 2020r. Konkurs będzie rozstrzygany przez Komisję Konkursową złożoną z Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli informatyki oraz obecnego przewodniczącego Zespołu.

Wymagania:

 • dyspozycyjność
 • znajomość Pythona, frameworku Django
 • znajomość HTML, CSS i frameworku Bootstrap
 • umiejętność redagowania tekstów

Dodatkowe wymagania:

 • podstawowa znajomość systemu Linux
 • znajomość git
 • znajomość SQL
 • znajomość jQuery
 • podstawowa znajomość protokołu HTTP

Zgłoszenia swoich kandydatur prosimy przesyłać na adres: webmaster@staszic.waw.pl wpisując w temacie "Konkurs - WEB".

Zakres uprawnień i obowiązków Zespołu webmasterów

 1. Kadencja szkolnej ekipy webmasterów trwa jeden rok
 2. Zespół uczniów opiekujących się szkolną stroną internetową wyłaniany jest w drodze konkursu, przebiegającego zgodnie z następującymi zasadami:
  • konkurs na stanowisko webmastera ogłasza przewodniczący Zespołu webmasterów;
  • po ogłoszeniu konkursu zainteresowani uczniowie klas pierwszych lub drugich zgłaszają swój zespół złożony z przewodniczącego Zespołu i co najmniej dwóch członków poprzez wysłanie zgłoszenia w formacie pdf na adres poczty elektronicznej webmaster@staszic.waw.pl oraz sekretariat@staszic.waw.pl;
  • kandydat na stanowisko przewodniczącego Zespołu webmasterów przesyła list motywacyjny, rekomendację wychowawcy klasy; w zgłoszeniu przedstawia swoje umiejętności i osiągnięcia, a także pomysły dotyczące zmian szkolnej strony internetowej oraz dokonuje prezentacji swojego zespołu;
  • warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest osiąganie przez wszystkich członków Zespołu z przedmiotów szkolnych ocen, co najmniej dostatecznych i wzorowej lub bardzo dobrej oceny zachowania w ostatnim semestrze nauki (lub obecnym, jeżeli wystawiono już oceny końcowe);
  • konkurs rozstrzyga Komisja Konkursu, w skład której wchodzi Dyrektor Szkoły, przewodniczący Zespołu webmasterów i nauczyciele informatyki. Komisja może zasięgnąć opinii wychowawców na temat kandydujących uczniów.
  • Komisja Konkursowa przed podjęciem decyzji rozstrzygającej konkurs może zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną przewodniczącego i członków kandydującego Zespołu webmasterów.
 3. Nowy zespół przejmuje obowiązki od poprzedniego Zespołu na spotkaniu w obecności Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli informatyki.

Przewodniczący zespołu webmasterów

Szkolne boiska dla Mieszkańców

Boiska szkolne udostępniane są mieszkańcom wg poniższego harmonogramu:

od poniedziałku do piątku w godz.

17.00 – 17.45
18.00 – 18.45
19.00 – 19.45

soboty i niedziele w godz.

10.00 – 10.45
11.00 – 11.45
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
18.00 – 18.45

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udostępnionym przy wejściu na boiska.

OTWARTY TYDZIEŃ dla KANDYDATÓW

Drodzy Kandydaci, w dniach 25 – 29 maja 2020 r. zapraszamy Was na Tydzień Otwarty w Staszicu. W tych dniach uruchomimy dwa adresy e-mailowe pod którymi uzyskacie odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania dotyczące naszej Szkoły.  

Pod adresem rekrutacja@staszic.waw.pl  na Wasze pytania odpowiadać będzie Komisja Rekrutacyjna. 

Pod adresem rekrutacjaSU@staszic.waw.pl na Wasze pytania odpowiadać będą uczniowie – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.  

Oba powyższe adresy będą aktywne tylko w Tygodniu Otwartym. 

Adres szkola@staszic.waw.pl jest aktywny stale i na zadane tam pytania odpowiada Dyrektor Szkoły. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieścimy też w zakładce KANDYDACI/pytania 

Komisja Rekrutacyjna

Akcja szycia maseczek dla pracowników szpitala

Akcja szycia maseczek dla pracowników szpitala neurologiczno-psychiatrycznego w Tworkach trwa!

Dziękujemy wszystkim, którzy z sercem włączyli się w działania zainicjowane przez wrażliwych ludzi ze Staszica. Obecnie maseczki szyje i rozwozi 86 osób. Są wśród nich nasi uczniowie, absolwenci, nauczyciele i ich rodziny oraz przyjaciele. W sumie uszyliśmy i zawieźliśmy już ponad dwa tysiące masek.

Dyrekcja szpitala dziękuje nam serdecznie za okazaną pomoc i prosi o dalsze wsparcie. Planujemy zakup materiału i uszycie kolejnej partii maseczek dla 700 pracowników.

Chętni do włączenia się w akcję organizowaną przez Samorząd Uczniowski mogą nadal zgłaszać się do koordynatorów: Doroty Nosowskiej (nosowska@staszic.waw.pl) i Jana Pachulskiego (jan85@staszic.waw.pl); prosimy o podanie imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i adresu, a w przypadku osób niepełnoletnich o dołączenie zgody rodziców. Dane nie są przekazywane osobom nieupoważnionym. Materiał bezpiecznie dostarczamy do wolontariuszy, a gotowe maseczki bezpiecznie od nich odbieramy. Można szyć maszynowo lub ręcznie.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji! Dziękujemy za dotychczasowe, ogromne wsparcie! Bez wrażliwości, zapału i pracowitości ludzi ze Staszica ta akcja nie udałaby się. Liczymy też na nowych wolontariuszy.

Samorząd Uczniowski i koordynatorzy

XX Konkurs St@ś

Informujemy, że z powodu pandemii, XX Konkurs St@ś nie odbędzie się w tym roku szkolnym.

 • 1 z 349